Skip to main content

Napili jste se dnes vody? Určitě ano a pokud ne, z tohoto článku určitě žízeň dostanete. Ale zatoužíte po čisté vodě z kohoutku, o které budete mít 100% jistotu, že je zdravá a ne znečištěná plastovým odpadem. Drtivá většina balené vody nebo vody z vodovodu obsahuje mikroplasty. Poradíme vám, jak mikroplasty z vody odstranit.

Planeta Země se dusí plastem. Každý z nás už viděl fotografie mořských ptáků s plastovým prstencem z plechovek kolem krku, želvu s plastovým brčkem v nose nebo právě vylovené ryby s plasty v žaludku. Plasty si servírujeme už i my lidé. K snídani, k obědu i k večeři. Těžko se však zachycují na fotografii. Z plastů v oceánech a z plastů v přírodě se totiž uvolňují malé mikroskopické částečky, které nazýváme mikroplasty.

Co jsou mikroplasty?

Mikroplasty jsou malé až mikroskopické částečky plastu, které pocházejí z kosmetických výrobků nebo vznikají rozkladem plastů – uvolňují se z plastového odpadu v oceánech i přírodě pod vlivem UV záření. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí od 0,1 nm (nanometr) až po max. 5 mm – může to být částečka, zrnko, vlákno nebo malý kousek plastu, které běžně používáme, například polyvinylchlorid, polyethylen, polypropylen nebo polyethylentereflatát.

Mikročástice plastů – mikroplasty se taktéž stávají součástí potravy pro mořské živočichy a ryby a v konečném důsledku se dostávají i na náš stůl. Mikroplasty rovněž naleznete ve vodě z kohoutku i v balené vodě.

Podle investigativního výzkumu Orb Media Microplastics Found in Global Bottled Water a studií State University of New York (shlédni k tomu i krátké reportážní video z BBC  The plastic particles lurking in your bottled water) je  93 % balené vody a 92 % vody z vodovodu kontaminováno mikroplasty. Jak se mikroplasty do vody dostaly, když pitná voda prochází čističkou a filtrem? Mikroplasty jsou mikroskopické částečky, které čističky odpadních vod nedokážou zachytit, a tak se mikroplasty proklouznou téměř všude.

Poslední studie ukázaly, že průměrný člověk zkonzumuje až 250 gramů mikroplastů za rok.

Mikroplasty a jejich vliv na naše zdraví

Zatím se dlouhodobé zdravotní důsledky pravidelné konzumace mikroplastů neprokázaly (jde o novou problematiku a studie probíhají), a proto nelze posoudit, do jaké míry jsou mikroplasty ve vodě, kterou pijeme pro nás škodlivé.

Nicméně musíme si uvědomit, že jde o nerozložitelný plast, který se dostává do našeho trávicího traktu a celého organismu, a proto bychom měli udělat vše, co je v našich silách, abychom se mikroplastům vyhýbali a omezovali jejich příjem v pitné vodě z vodovodu nebo v balené vodě.

Jak odstranit mikroplasty z pitné vody?

V rozhovoru pro Enviweb jsem popsal, že část mikroplastů dokáže aktivní uhlí spolehlivě navázat. Kromě těch úplně nejmenších, které jsou tak malé (menší než 2 nanometry), že můžou uniknout (a nezachytit se) i přes ty nejmenší póry aktivního uhlí, ale těch je menšina. Co jsou vlastně plasty? Plasty jsou molekuly obsahující řetězce uhlíku. Proto jsou přitahovány k aktivnímu uhlí. Navíc, plast je ve vodě nerozpustný, takže preferuje vázat se na povrch aktivovaného uhlíku. Laboratorní studie uvádějí přesně rozsah velikostí mikroplastů, které aktivní uhlí umí odstranit, dá se to dohledat.

Jednou z odpovědí je aktivní uhlí. Binchio tyčinky pro domácí filtraci vody jsou vyrobeny z japonského aktivního uhlí binchotanu. Binchotan patří mezi aktivní uhlí nejvyšší kvality. Aktivní uhlí binchotan je složeno z milionů pórů uhlíku, které mají perfektní adsorpční schopnosti. Uhlíkový filtr na pitnou vodu dokáže na sobě na molekulární úrovni navázat mikropolutanty např. chlór, některé bakterie, pesticidy, hormony, těžké kovy či chemikálie, a tak vodu filtruje a pročišťuje. Částice cudzích látek jsou přitahovány k povrchu uhlí a navazují se na mikropóry. Aktivní uhlí binchotan zároveň vodu mineralizuje stopovými prvky jako hořčík, vápník a hlavně draslík. Binchotanová tyčinka je přírodní a flexibilní způsob filtrace a mineralizace vody z vodovodu, který vám pomůže pít vodu bez mikroplastů.

Plasty v mořích i plastový odpad v přírodě každým rokem narůstá a znečišťuje životní prostředí až na hranice únosnosti. Mikroplasty sice jsou miniaturní částečky plastu, ale představují gigantický problém. Neumíme to změnit jako jednotlivci, ale něco málo udělat můžeme. Co s tím? Jak zadržet příval plastů? 3 tipy, jsme sdíleli na našem Instagramu tady.

Milan Suchý

Nápad přinést k nám filtrační uhlí té nejvyšší kvality přímo z Japonska jsem dostal po návratu z několikaměsíční cesty napříč Jihovýchodní Asií. V Asii jsme si s manželkou naplno uvědomili, že pitná a chutná voda, jejíž pití nevytváří odpad, není samozřejmostí (i když nám to doma často tak připadá).

Přidat komentář